Gree-Gree Kft

BLOG

Blog

A vállalkozó és az üzletember: valóban azonos entitások?

Üzletmberhez.jpg

A vállalkozó és az üzletember: valóban azonos entitások?

Gyakran felmerül a vállalkozó és az üzletember fogalmainak összemosása, pedig lényeges különbség van közöttük. A „vállalkozó” és „üzletember” közötti minőségi különbséget már a szavak etimológiája is mutatja: a vállalkozó a „vállal” szó nyelvújítás kori névszói származéka, melynek eredeti jelentése „konkrétan valamit a vállára vesz, vállán visz”. Az „üzletember” egy egészen más minőséget képvisel, két szó összetételéből áll. Az üzlet szó etimológiája szerint mesterséges szóalkotással keletkezett, amelyet a nyelvújítás idején alkottak az „űz” igéből, eredeti jelentése: kerget, hajszol. A „valamilyen tevékenységet rendszeresen végez” jelentésű üzlet szó napjainkban általánosan elfogadott jelentése a „hajtja, sietteti a munkát” társított képzet alapján fejlődött ki. A kettő közötti nyilvánvaló lényegi különbség: a vállalkozó maga viszi az üzletét, minden nap benne dolgozik, folyamatosan készenlétben áll és teljesítménykényszer alatt van, hiszen elsődleges célja, hogy a „terhe” útján kitermelhesse azt a jövedelmet, amely a családja számára biztosítja a megélhetéshez szükséges anyagi fedezetet. Az üzletember ezzel szemben az, aki ledobta a válláról a vállalkozás operatív feladatainak a terheit, részt vesz az üzlet irányításában, de mivel a vállalkozása önjáróvá, profittermelővé vált ezáltal lehetősége nyílik arra, hogy stratégiai kérdésekkel foglalkozzon és élvezhesse munkájának gyümölcsét.

A vállalkozó az alapvető szükségletei kielégítésének szintjén mozog, a sikeres vállalkozó képes ezek maximális kielégítésére. Az üzletember az igények szintjén mozog, amelynek jóval nagyobb az ösztönző ereje, mert ez a legjobbat hozza ki belőle, hiszen a sikeres üzletember az életének jobbá és szebbé tétele állnak a gondolkodása központjában, például hódolás a kedvteléseinek, kiegyensúlyozott családi élet, az álmai megvalósítása, stb.

Mi, üzletfejlesztési coachok minden olyan vállalkozót támogatunk, aki az objektív körülmények elvárásaival, követelményeivel összhangban működő, profittermelő vállalkozás felépítésének útjára lép, mert úgy érzi, hogy személyes és fizikai lehetőségeinek határát elérve nyitott erre és készen áll az üzleti sikerre.

Gree-Gree Kft.